top of page

Marketing je mnohem více než si myslíte.

Aktualizováno: 21. 6. 2021

Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je předvídání, poznání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem, zajišťujícím splnění cílů organizace.

Tak tuto a mnohé další definice marketingu jsme četli asi všichni. Co ale "MARKETING" doopravdy znamená a dá se opravdu definovat jednou větou?


Rozhodně nedá! O marketingu byly již napsány stovky knih, odborných článků a dalších publikací, takže jej jedna strohá věta určitě definovat nedokáže. Ať už je sebelepší. Ať už ji napsal či řekl kdokoliv.


Je důležité pochopit, že marketing má stovky podob a nové vznikají každým dnem. Marketing není jenom reklama. Ano, reklama je nedílnou součástí marketingu, ale rozhodně neplatí MARKETING = REKLAMA. Marketing je ovoce, reklama jablkem.Nejčastější podoby marketingu:

Sociální sítě

Sociální sítě jsou fenoménem posledních pár let a stále na nich reklama stojí méně než by měla, jelikož její potencionál je mnohonásobně vyšší než si většina lidí vůbec dokáže představit.


Na sociálních sítích nejde pouze o placenou reklamu. Dá se na nich budovat image značky a jsou i zdrojem informací o spotřebiteli.


Výhody využití sociálních sítí:

Různé typy zobrazení reklamy (bannerová reklama, sponzorované příspěvky atd.).

Snadný a přesný výběr cílové skupiny a získání odezvy v reálném čase. Velký počet uživatelů, ze kterých si můžete vybrat vašeho ideálního zákazníka.

Neustálé zlepšování a vývoj nových způsobů a programů pro měření účinnosti reklamy.Podpora prodeje

Marketingová technika používaná v ohraničeném čase pobídek, které jsou součástí běžné motivace spotřebitelů, s cílem zvýšit prodej.


Jde o souhrn různých nástrojů, které stimulují uskutečnění nákupu.


Jde například o soutěže na sociálních sítích, akce na místě prodeje (např. ochutnávky produktu v obchodě), výstavy, zábavní akce, vzorky, prémie, kupony a další.
Přímý marketing

Jde o cílené oslovení a komunikaci s přesně definovanými skupinami zákazníků. Jedná se o interaktivní marketingovou techniku využívající jednoho či více komunikačních kanálů k dosažení měřitelné odezvy ze strany spotřebitele.Sponzoring

Komunikační technika umožňující koupit či finančně podpořit určitou událost, pořad, publikaci, a různá díla tak, že organizace získá příležitost prezentovat svou obchodní značku, název či reklamní sdělení.


Sponzoring se většinou soustřeďuje na sportovní, kulturní a sociální oblast.
Nová média

Audiovizuální média, která přenáší divákovi obraz i zvuk.


Nahlídneme-li do minulosti, novými byla označována ta média, která dnes již označujeme jako „stará“, tedy film, rozhlas či televize.


Postupem let se nová média rozšiřovala o další elektronické, technologické novinky a kanály (video, telefony, videotext, telekonference).B2B

Jde o reklamu zboží či služeb pro jednotlivé druhy podnikání, ne pro koncové spotřebitele. Business to business reklama používá peníze firem, cílí na malý počet kupujících a o koupi rozhoduje skupina. Čas nákupu je obecně delší.Nejčastější komunikační prostředky

  1. Internet

  2. Sociální sítě

  3. Televize

  4. Rozhlas

  5. Tisková média

  6. Venkovní reklama

Tomuto tématu se blíže věnujeme v článku: Komunikační prostředky marketinguZákon a reklama:

Reklama je v České republice definovaná zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak


Jak marketing popisuje Seth Godin?

Umíte anglicky? Poslechněte si jednoho z nejlepších! Seth Godin vám v tomto videu jednoduše vysvětlí co je to marketing.


34 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše